گفتاردرمانی تبریز 09143162621

مطالب علمی عمومی گفتاردرمانی دکتر معصومی در آذربایجان تبریز09143162621

دقت بینایی

09143162621                       09146590651 دکتر جعفر معصومی            دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران گفتاردرمانی.com  goftardarmaniazarbaijan.com  goftardarmanitabriz.com دقت بینایی دقت با استفاده از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید
شهریور 96
1 پست
مرداد 96
1 پست